onsdag 8 oktober 2014

SKIMRETDet blir så ljust. Kvällarna är bara ett suddigt dis, mycket litet håller dagarna och nätterna isär. Så strör tiden ut av sina ögonblick. Obekymrat faller de ner över oss, strilar ut över den alldagliga marken och slår rot, färgar av sig, blir till små pölar och bäckar, rinner vidare, kastar ljus omkring sig, rör ihop dagarna till en  enda vänlig oreda. 


Skimret kommer rakt inifrån den trögflytande kärna där alla berättelser finns samlade: tidens komprimerade inre där inget ännu är förutbestämt. Det är små punkter eller en ocean. 

Inga kommentarer: