onsdag 28 november 2012

UTMARK


utanför kartan 
-bortanför de egentligt kända gränserna- 
breder frostskogarna ut sig
ett rike byggt av tystnad
och sedan länge förtorkade stammar

stående i den förtunnade marken
vaktar de tidens förflyttning
ur dess sprickor tränger en 
vildvuxen ordning av vatten:
isskorpor, myrmarker, moln

så vänder vinden
sätter dimman i rörelse
luftens vithet tätnar.


Inga kommentarer: