söndag 27 november 2011

GRÄNSER

Man är över huvud taget beroende av begränsningar
de fasta elementen
inramningarna
gränsmarkörerna
Man är beroende av de små rummen emellan 
de små gliporna av längtan
som ligger inkrupna bakom kartritarnas linjaler


glaciärerna
pelarskogarna
rymdbaserna

Över huvud taget
finns bara tillvaron
så länge gränserna sträcker sig emellan de olika tillstånden
och man hela tiden vet att sprickorna kan vidgas

Inga kommentarer: